Flutter Para Birimi Kullanımı

pubspec.yaml  dosyana şu kütüphaneyi ekliyoruz.

flutter_money_formatter: ^0.8.3

Pub -get packages  dedikten sonra

Şu şekilde kullanablirsiniz;

bir double paramtresi alıp geriye string değer döndürüyor.
getMoneyFormat diye bir metot oluşturup istediğinizi yerde çağırabilirsiniz.
  static getMoneyFormat(double d) {
    FlutterMoneyFormatter fmf =
        FlutterMoneyFormatter(amount: d == null ? 0 : d);
    return fmf.output.symbolOnLeft;
  }

Aşağıdaki gibi kullanım şekileri de mevcuttur.

// normal form
print(fmf.output.nonSymbol); // 12,345,678.90
print(fmf.output.symbolOnLeft); // TL 12,345,678.90
print(fmf.output.symbolOnRight); // 12,345,678.90 TL
print(fmf.output.fractionDigitsOnly); // 90
print(fmf.output.withoutFractionDigits); // 12,345,678

// compact form
print(fmf.output.compactNonSymbol) // 12.3M
print(fmf.output.compactSymbolOnLeft) // TL 12.3M
print(fmf.output.compactSymbolOnRight) // 12.3M TL

daha fazla bilgi için tıklayınız.

Leave a Reply