C# Json Dosyasından Veri Okuma

Ayarların barındığı bir json dosyasından verileri çekme isteyelim ve bu veriler üzerinde işlemler yapalım.

Projemize sağ tıklayıp yeni bir JSON dosyasını ekleyelim. Bu dosyanın içeriğini şöyle değiştirelim.

 

 

 

 

 

 

Görüldüğü gibi JSON dosyamızda veritabannı bağlantısı ve bazı ayarlar yer almaktadır. Şimdi bu ayarları nasıl kullanabiliriz ona bakalım.

ConfigReader diye bir class oluşturalım ve bu class şu şekilde dolduralım.

 

 

 

 

 

 

 

 

Şimdi öncellikler projemiz çalışır çalışmaz JSON dosyasının yolunu belirtiyoruz.

 

 

 

Şimdi dosyamızdan Veritabanı bağlantınısını ve Token değerini çekelim.

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply