TypeScript  Class Example

Employee adında bir class oluşturuyoruz. Bu classsımız name,surname ve age  parametrelerini alıyor.  TypeScript’te değişken tanımlamaları şu şekilde yapıyor;

değişkenAdı:değişkenTipi;

listEmployee adında bir liste oluşturup Employee türünde nesne push ediyoruz.

listeye verileri eklemek için push metodu kullanılır.

listeden eleman silmek için pop metodu kullanılır.

liste üzerinde filtreleme yapmak için filter metodu kullanılır.

listeyi ters çevirmek için ise reverse metodu kullanılır.

Kodlarımızı çalıştırdığımız zaman aşağıdaki sonucu alığınızı göreceksiniz.

class Employee{
  name!: string;
  surname!: string;
  age!:number
  constructor(name:string,surname:string,age:number){
    this.name=name;
    this.surname=surname;
    this.age=age;
  }
}
console.clear();
let listEmployee=new Array<Employee>();

//listeye veri ekleniyor.

listEmployee.push(

  new Employee('Selahattin','Demirboğa',28),

  new Employee('Yunus','Kaygun',30),

  new Employee('Mehmet','Yılmaz',25),

);

//listedeki verilerin ekrana yazdırılıyor.
console.log(listEmployee.map(i=>i.name +' '+i.surname));

//liste ters çevrilip ekrana yazdırılıyor.
console.log(listEmployee.reverse().map(i=>i.name +' '+i.surname));

//listede yaşı 25'ten büyük olanlar yazdırılıyor.
console.log(listEmployee.filter(i=>i.age>26));

//listenin son elemeanı çıkartılıyor.
listEmployee.pop();
console.log(listEmployee.map(i=>i.name +' '+i.surname));

Ekran çıktısı

 

 

 

Leave a Reply