C# HttpClient Example

//GET işlemleri için dönen değeri istediğiniz modele dönüştürür.
public async Task<T> GetHttpRequestService<T>(Uri uri)
    {
      T result = default(T);
      using (HttpClientHandler noProxyHandler = new HttpClientHandler())
      {
        noProxyHandler.UseProxy = false;
        using (var client = new HttpClient(noProxyHandler))
        {
          try
          {
            var response = await client.GetAsync(uri);
            var json = await response.Content.ReadAsStringAsync();

            result = JsonConvert.DeserializeObject<T>(json);
          }
          catch (Exception exp)
          {
            StateLogger.LogError(exp);
          }
        }
      }
      return result;
    }
//GET işlemleri String değer döner  
public async Task<string> GetHttpResponseServiceAsString(Uri uri)
    {
      string result = string.Empty;
      using (HttpClientHandler noProxyHandler = new HttpClientHandler())
      {
        noProxyHandler.UseProxy = false;
        using (var client = new HttpClient(noProxyHandler))
        {
          try
          {
            result = await client.GetStringAsync(uri);

          }
          catch (Exception exp)
          {
            StateLogger.LogError(exp);
          }
        }
      }

      return result;
    }
//POST İşlemleri için dönen değeri istediğiniz modele dönüştürür.
 public async Task<T> GetHttpRequestPostService<T>(Uri uri, HttpContent content)
    {
      T result = default(T);
      using (HttpClientHandler noProxyHandler = new HttpClientHandler())
      {
        noProxyHandler.UseProxy = false;
        using (var client = new HttpClient(noProxyHandler))
        {
          try
          {

            var response = await client.PostAsync(uri, content);
            var json = await response.Content.ReadAsStringAsync();

            result = JsonConvert.DeserializeObject<T>(json);
          }
          catch (Exception exp)
          {
            StateLogger.LogError(exp);
          }
        }
      }
      return result;
    }

Metodları çağırma için aşağıdaki gibi kullanabilirsiniz.
AdresSonuc modeli yerine kendini modelinizi yazıp dönen sonuca göre işlem yapabilirsiniz.

AdresSonuc adresSonucResponse = await httpRequestService.GetHttpRequestPostService<AdresSonuc>(uri, content);

Leave a Reply