PostgreSql list all columns for a specified table

PostgreSql de bir tablonun kolonlarını listelemek istersek aşağıdaki sorguyu kullanabiliriz.

SELECT "column_name",is_nullable,data_type FROM information_schema.columns 
WHERE table_schema = 'public' AND table_name = 'bbb'

Leave a Reply