Android Dart Flutter Genel Yazılım

Flutter SharedPreferences KullanımıFlutter SharedPreferences Kullanımı

Bazı bilgileri cihaz hafızasında tutmaya ihtiyaç duyabiliriz. Bu durumda SharedPreferences kullanabiliriz. Daha önce android projesi geliştirenler kullatlamak kullanmışlardır. Flutter’da da aynı mantık işliyor. Sisteme giriş {...}

Dart Flutter

Flutter SQLite Database ExampleFlutter SQLite Database Example

Öncellikle pubspec.yaml dosyasına aşağıdaki kod sayını ekleyiniz. sqflite: ^1.1.7+3 Yeni bir class oluşturup aşağıdaki kodu import ediyoruz. import 'package:sqflite/sqflite.dart'; Tablolarımızdaki kolnlar ve tablo isimleri;   static DatabaseHelper _databaseHelper; // Singleton DatabaseHelper   static Database _database; // Singleton Database   String konuTakip = 'tblKonuTakip'; {...}

Flutter

Flutter Api KullanımıFlutter Api Kullanımı

//get Motodu Future<dynamic>  get(String url,{Map param})  async{       final  response=await http.get(url+param.toString());       final int statusCode = response.statusCode; //status kodumuz 200 olarak gelmesi gerekiyor       if (statusCode < 200 || statusCode > 400 || json == null) {         throw new Exception(“Error”);       }       return response.body;   } //EUser adında bir model oluşturuyoruz ve {...}