Android Dart Flutter Genel Yazılım

Flutter SharedPreferences KullanımıFlutter SharedPreferences Kullanımı

Bazı bilgileri cihaz hafızasında tutmaya ihtiyaç duyabiliriz. Bu durumda SharedPreferences kullanabiliriz. Daha önce android projesi geliştirenler kullatlamak kullanmışlardır. Flutter’da da aynı mantık işliyor. Sisteme giriş {...}

C++ Yazılım

İkili Arama Ağacı (BST) Düğüm ekleme, silme, ağacı dolaşmaİkili Arama Ağacı (BST) Düğüm ekleme, silme, ağacı dolaşma

#include <stdio.h> #include <stdlib.h> /*Ağaca ait düğüm yapısını tanmlıyor */ struct agacdugum{ struct agacdugum*soldal; int data; struct agacdugum*sagdal; }; //Düğüm yapısı için değişken tanmlamaların yapıldığı {...}