Flutter

Flutter Api KullanımıFlutter Api Kullanımı

//get Motodu Future<dynamic>  get(String url,{Map param})  async{       final  response=await http.get(url+param.toString());       final int statusCode = response.statusCode; //status kodumuz 200 olarak gelmesi gerekiyor       if (statusCode < 200 || statusCode > 400 || json == null) {         throw new Exception(“Error”);       }       return response.body;   } //EUser adında bir model oluşturuyoruz ve {...}

C++ Yazılım

İkili Arama Ağacı (BST) Düğüm ekleme, silme, ağacı dolaşmaİkili Arama Ağacı (BST) Düğüm ekleme, silme, ağacı dolaşma

#include <stdio.h> #include <stdlib.h> /*Ağaca ait düğüm yapısını tanmlıyor */ struct agacdugum{ struct agacdugum*soldal; int data; struct agacdugum*sagdal; }; //Düğüm yapısı için değişken tanmlamaların yapıldığı {...}