Dart Flutter

Flutter SQLite Database ExampleFlutter SQLite Database Example

Öncellikle pubspec.yaml dosyasına aşağıdaki kod sayını ekleyiniz. sqflite: ^1.1.7+3 Yeni bir class oluşturup aşağıdaki kodu import ediyoruz. import 'package:sqflite/sqflite.dart'; Tablolarımızdaki kolnlar ve tablo isimleri;   static DatabaseHelper _databaseHelper; // Singleton DatabaseHelper   static Database _database; // Singleton Database   String konuTakip = 'tblKonuTakip'; {...}

Android

Android ActionBar Title Set TypeFaceAndroid ActionBar Title Set TypeFace

  Fontumuzun olduğu klasörü tanıtıyoruz öncellikle Typeface font2 = Typeface.createFromAsset(getAssets(), "fonts/karekoc.ttf"); SpannableStringBuilder ss = new SpannableStringBuilder("Üniversiteye"); ss.setSpan (new CustomTypefaceSpan("", font2), 0, ss.length(), Spanned.SPAN_EXCLUSIVE_INCLUSIVE); actionBar.setTitle(ss); //CustomTypefaceSpan {...}

Flutter

Flutter Api KullanımıFlutter Api Kullanımı

//get Motodu Future<dynamic>  get(String url,{Map param})  async{       final  response=await http.get(url+param.toString());       final int statusCode = response.statusCode; //status kodumuz 200 olarak gelmesi gerekiyor       if (statusCode < 200 || statusCode > 400 || json == null) {         throw new Exception(“Error”);       }       return response.body;   } //EUser adında bir model oluşturuyoruz ve {...}