Dart Flutter

Flutter SQLite Database ExampleFlutter SQLite Database Example

Öncellikle pubspec.yaml dosyasına aşağıdaki kod sayını ekleyiniz. sqflite: ^1.1.7+3 Yeni bir class oluşturup aşağıdaki kodu import ediyoruz. import 'package:sqflite/sqflite.dart'; Tablolarımızdaki kolnlar ve tablo isimleri;   static DatabaseHelper _databaseHelper; // Singleton DatabaseHelper   static Database _database; // Singleton Database   String konuTakip = 'tblKonuTakip'; {...}